Category Archives: Utdanning

– Det å skape endring og utvikling

I sin jobb i PPT følte Elisabeth Rognli at hun var for  langt unna der læringen faktisk skjer. Mentor Nord AS ble løsningen for å hjelpe elever som ikke mestrer den standardiserte læringen i norsk skole.

– Jeg har lyst å jobbe direkte med mennesker, for at dette skal gi mening for meg. Det aller artigste er å se mennesker få trua på seg sjøl igjen; at de kan noe, at de har en verdi. Ofte når de kommer hit, så tenker de ikke det om seg sjøl, for de mestrer ikke det blir målt, og at det ikke er fokus på de positive kvalitetene, men fokus på det de ikke får til, opplyser Rognli.

Én til én undervisningen til Rognli har fokus på hvordan de ulike elevene lærer best.

– Jeg kan gjøre en forskjell for de enkelte, og det er artig når de mestrer. Her kan de lære på en annen måte. Det er for lite fokus i skolen på hvordan vi er skrudd sammen oppe i hodene våre. De må lære å lære. Verken barn, ungdom eller voksne som kommer hit aner hvordan de lærer best, forklarer pedagogen.

Pedagogen har et sterkt ønske om at elevene skal føle mestring, og forstå hvordan de lærer best. Foto: Rune Ottarsen

Gnisten

Og resultatene kommer raskt.

– Det å se den gnisten, at de vil lære, om de er ni år, eller 13, eller 18 år. Alle de gode møtene, de gode klemmene, og smilene når de føler at de har mer kontroll over sitt eget liv.

Rognli sa opp sin faste jobb i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Midt-Troms. Nå er hun spesialpedagogisk koordinator ved Nordborg skole i Finnsnes. Hun stiftet selskapet Mentor Nord AS, leide lokaler i Finnsnes sentrum, og undervisningen gjøres i hennes fritid.

Rognli forteller at selskapet ikke har større inntjening enn at hun får betalt husleie og en regnskapsfører. Med ni års høyere utdanning har hun en solid kompetanse, og holder også foredrag og kurs.

– Dette er ikke noe stort utbyttefirma. Bakgrunnen for dette firmaet var å komme tettere på folk. Jeg koser meg med én til én undervisning. Jeg får reise over hele landet og holde kurs og foredrag om ting som jeg brenner for.

Elisabeth Rognli tar gjerne imot barn og ungdom som sliter i skolen, i Mentor Nord AS sine lokaler i Finnsnes sentrum. Foto: Rune Ottarsen

Nok til å rope: Alarm!

Det er ett fag som de aller fleste kommer for å få hjelp med.

– Nesten samtlige kommer hit for matematikken. Noen har strøket i videregående. Noen er i ferd med å stryke, og er desperat, mens andre booker undervisning for et helt år, eller noen velger et sommerkurs, som er ment å gi basisferdighetene. Ikke alle skal få fem eller seks, men de skal mestre. Bare det å ha nok ferdigheter til ikke å grue seg for å handle.

Og matematikkproblemene går langt nedover i klassetrinn, og følger elevene ut hele ungdomsskolen, og dette synes Rognli har fått altfor lite oppmerksomhet.

– Cirka 20 prosent av elevene ligger på 4. og 5.trinnsnivå når de går ut av 10. klasse. Det er grunn nok til å rope: Alarm! Men det skjer ikke. Hvis du ikke har lært å lese og skrive ordentlig, så får du som regel hjelp. Hvis du ikke kan klokka eller gangetabellen, eller hvordan deling fungerer, eller vet hvor mye du skal ha igjen i veksel, så kan du gå hele skoleløpet uten å få hjelp, påpeker Rognli bestemt.
Elisabeth Rognli ønsket å jobbe tettere på elevene, og startet Mentor Nord AS. Det får hun gjennom én til én undervisning. Foto: Rune Ottarsen

Selvoppfyllende profeti

Konsekvensene av matematikkvansker blir synlige i yrkeslivet, og privat.

– Det er et enormt handikapp i livet, for vi trenger matematikken til så mye. Det har så mange praktiske konsekvenser, og kjenner på en måte bare til lese- og skrivevansker. Men de som sliter innenfor matematikken hører vi ikke om, uten de som havner i luksusfellen. Det å ikke klare å legge sammen et enkelt regnestykke. Det er absolutt ikke greit. Sommerjobb i butikk, og de gruer seg til at folk skal betale kontant. Det er dumt å ha det slik, og det går ikke over så snart de blir 18 år. Ungdommene har akseptert å være dårlig i matematikk, for det er en selvoppfyllende profeti, siden foreldrene heller ikke fikk til matematikk.

Mestringen de føler hos Mentor Nord fører med seg både smil og tårer.

– Det smilet som kommer med mestring, og for noen kommer tårene, for det ligger mange års frustrasjon. Mange beskriver seg som dum eller idiot, og slik kan vi ikke ha det i Norge. At ungdommer frivillig ønsker å ta sommerkurs i matematikk sier sitt, mener Rognli.

– De legger utfordringen, hjertet eller sårbarheta i hendene mine. For noen er jeg det siste håpet, og jeg må forvalte det tilliten riktig, sier Elisabeth Rognli. Foto: Rune Ottarsen

Gleder seg til lange dager

Siste halvdel av skoleåret 2018/19 har det tært veldig på fritiden til Rognli, og fra og med januar til midten av mai har hun jobbet hver helg.

– Det er artig å se hva som skjer når mestringen kommer. Det er det som gir meg mening, og gjør at jeg gidder å undervise i helgene. Det blir lange dager, men det er kjempeartig, det er kokartig, for det gir meg energi. Det å skape endring og utvikling for mennesker. Det å glede seg til å gå på jobb, det er godt.

Rognli presiserer at hun ikke driver leksehjelp, men kan hjelpe elevene i fagene. Og kan også hjelpe med tips og triks til enkelte barn eller familier.

– Når de kommer hit har de allerede gjort seg sårbar, og jeg er veldig takknemlig for at de vil komme hit. De legger utfordringen, hjertet eller sårbarheta i hendene mine. For noen er jeg det siste håpet, og jeg må forvalte den tilliten riktig. Jeg føler jeg er heldig. Jeg elsker det jeg gjør. At jeg får jobbe så tett på mennesker. Jeg står veldig stødig på føttene i det faglige. Jeg kan utrede. Ikke for å få en merkelapp, men finne ut hvordan jeg kan hjelpe.

Isak imponerer i sommerjobben

Hos Mathiassen Ventilasjon og Blikkenslager i Finnsnes har 14-åringen Isak Meyer Tøllefsen fra Husøy funnet en spennende sommerjobb.

14-åringen har vist initiativ og fått ansvar, og verkstedsjef Rune Berg er imponert over ungdommen den uka han har vært i arbeid.

– Han er lettlært, og knekker beslag og plater på egenhånd. Han får litt hjelp med innstilling av program, men tar ting fort. Jeg følger jo med han, men han er selvstendig. Han er interessert og har god teknisk innsikt. Det er flere i bransjen som bruker flere år uten å få til det han allerede får til, skryter Berg.

Verkstedsjef Rune Berg veileder Isak Tøllefsen. Foto: Rune Ottarsen

– Hvorfor valgte du håndverk som sommerjobb?

– Det er for å prøve noe nytt, og jeg har aldri vært borti en sånn her type arbeid før, så det nesten spennende.

– Hva har du lært?

– Jeg har lært masse. Bruke knekka, mange forskjellige verktøy, lage beslag. Isolering med glava.

– Mange i sommerjobb må koste golv og gå ærend, men du har fått jobbe med håndverk?

– Ja, jeg har jobbet ordentlig, og det er jeg veldig glad for.

Etter å ha fulgt Tøllefsen en times tid, var det tydelig at han var innom forskjellige verktøy, og viste god forståelse for arbeidsteknikker og verktøybruk. Under merking av plate måtte han forstå prinsipper ved speiling og diagonal og klippet hjørner som ble knekket i maskin. Han sto etter hvert med en pipehatt i hendene, som han hadde laget helt sjøl.

Denne pipehatten har Isak Tøllefsen laget nesten helt sjøl. Foto: Rune Ottarsen

– Hvordan er det å se at ting blir til nye ting når du jobber med det?

– At ei plata kan bli til så mange forskjellige ting. Det er jo artig å se at ei flat plata kan bli til en pipehatt eller en boks.

– Blir du sjøl imponert over hva du får til?

– Ja, litt, av det meste, svarer han beskjedent.

– Er dette ett yrke du kan tenke deg å jobbe med?

– Ja, det er det. Da jeg fikk jobb her da ante jeg ikke hva de gjorde, men dette er bra. Som regel så er det sommerjobb på fileten på øya, men det ville jeg ikke. Å stå og snu fisk en hel dag er ikke førstevalget. Da det var utplassering fra skolen, da jobbet jeg her, og fikk heldigvis lov å komme tilbake, forteller han.

Isak Tøllefsen justerer lameller til knekkemaskinen. Foto: Rune Ottarsen

– Hvordan er folket å jobbe med?

– Her er veldig bra miljø, med veldig koselige folk, med samme humor. Kjempebra, rett og slett

– Dette med sommerjobb. Er det for penger eller for å prøve ut noe?

– Jeg gjør det for arbeidserfaring, for penger får jeg i vinter når jeg skjærer tunger, kommer det kontant fra 14-åringen.

Isak Tøllefsen har fått prøve mange arbeidstenikker. Foto: Rune Ottarsen

Praktisk skole og praktisk arbeid – det er viktig

Elever som liker praktisk arbeid og å være ute, og en skole som heldigvis har skjønt akkurat det.

Lørdag fikk elevene på Senja videregående skole avdeling Gibostad vise fram sine yrkesvalg på markedsdag.

Benjamin Broks, Markus Albert Olsen, Simen Brones og Edwind Johansen viste fram kveita de hadde fisket som en del av undervisningen innen faget Fiskeri og fangst.

– Jeg tenker å gå Fiske og fangst og jobbe i båt. Det er det som er mest artig. Artig å være ute på havet og fiske, smiler Benjamin Broks fornøyd.

– Jeg trives godt ute på havet, og føler at dette var riktig valg for meg. Jeg føler meg fri på havet. Også er undervisningen mye praktisk, forklarer Markus Albert Olsen.

– Det er dette jeg har lyst til å gjøre. Jeg trives på havet, og det er veldig artig, forteller Simen Brones.

Fem som liker praktiske skolefag. Fra venstre: Mariel Johansen, Markus Albert Olsen, Edwind Johansen, Simen Brones og Benjamin Broks. Foto: Rune Ottarsen

Mariel Johansen har valgt Akvakultur sitt andre år på skolen. Hun synes faget er spennede og er inne i en praksisperiode i bedrift.

– Jeg liker ikke å sitte inne på skolebenken, men liker å være mye ute, så dette er ei grei linje å gå, forklarer hun.

Kommende agronomer som solgte egenproduserte poteter og grønnsaker. Fra venstre: Maylen Pettersen Norum og Maiken Helen Pedersen. Foto: Rune Ottarsen

Også de som har valgt å være sine skoledager på landjorda, har praktiske dager.

– Hva synes dere om å selge det dere selv har produsert? Ligger det stolthet i dette?

– Det er artig. Ja, det er jo vi elever som har plantet og tatt opp alt av grønnsaker og poteter, forklarer Maylen Pettersen Norum.

Norum blir å bruke agronomutdanningen innen gårdsdrift, mens Maiken Helen Pedersen har valgt en annen retning.

– Hest. Jeg skal jobbe med hest. Jordbruk er ikke helt min greie, forteller Pedersen.

“Bærstatiske Egg UB. Fra venstre: Håvard Engum Pedersen, Agnete Elvebo Karlsen og Kaisa Skjemstad Larsen. Foto: Rune Ottarsen

Inne på “Gårdsbutikken” står Håvard Engum Pedersen, Agnete Elvebo Karlsen og Kaisa Skjemstad Larsen i ungdomsbedriften Bærtastiske egg. De har spesialisert seg på produksjon og salg av egg fra frittgående høner og syltetøy fra sjølplukket bær.

– Det er veldig bra og det har vært masse folk innom i dag, forteller Pedersen.

– Hvordan er det å selge det dere selv produserer?

– Det er jo artig at folk velger å kjøpe det som vi har produsert. En fin opplevelse, svarer Karlsen.

– Så vi er jo litt stolte, kommenterer Larsen.

– Hvordan er det å selge varene i et såpass gammelt lokale?

– Vi går jo tilbake noen år og det er koselig, svarer Larsen

– Det er noe annet å stå inne i et nytt og fint lokale, men det jeg synes det er koseligere her, forteller Karlsen.

Fra venstre: Stian Meland, Håkon Skjeggerud Hansen, Ingeborg, Kanchai, Oskar og Ida Akselsen. Foto: Rune Ottarsen

Håkon Skjeggerud Hansen går Villmarksliv. Faget er veldig praktisk orientert med turer, overnattingsturer, kajakk, kano, klatring, snøskuter, traktor og andre uteaktiviteter.

-Jeg synes det er artig med friluftsliv, og i tillegg får jeg studiekompetanse, så jeg får begge deler, forteller han.

Stian Meland har valgt Landbruk.

– Fordi faren min er bonde. Vi lærer om for eksempel skogbruk, og mye som er nyttig for en bonde. Det er interessant og her er mye fine folk, forteller Meland.

– Jeg går hest, kommer det kontant fra Ida Akselsen.

– Hva blir du av å gå hest?

– Det er et fordypningsfag innen Landbruk, så jeg blir uansett agronom hvis jeg går tre år.

– Hvordan er det å gå ei praktisk linje?

– Det er i hovedsak enkelt, fordi det er gøy og mye praktisk.

– Og likevel sitter du igjen med ei solid utdanning.

– Jeg blir agronom, og det kan jeg gjøre mye med, men jeg må gå påbygning for å få generell studiekompetanse.

– Så du liker ikke teoridelen?

– Ja, det stemmer.

Verdens beste råvarer ble smakfulle matretter

Lokale råvarer og profesjonell kokk ga smaksopplevelser for elever. Klippfiskboller, bacalao, fiskesuppe og stekt hyse stod på menyen. 

Tony Pedersen, Sander Larsen og kokk Roger Kristiansen. Foto: Rune Ottarsen

– Dette var litt av en opplevelse og veldig artig, spesielt med klippfisk og hyse. Jeg lagde potetmos fra bunnen for første gang. En kokk med mye god erfaring, oppsummer Sander Larsen.

– Helt fantastisk, trivelig og interessant, sier Tony Pedersen.

– Det var veldig god mat med spesielle smaker, opplyser Håvard Mortensen.

Full aktivitet på kjøkkenet. Foto: Rune Ottarsen

Alle tre går i niende klasse ved Berg Montessoriskole på Skaland i Berg kommune. Lærer på kokkeskolen ved Senja videregående skole, Roger Kristiansen, var takknemlig for å jobbe med godt lokalt råstoff og ungdomsskoleelever.

– Vi har Verdens fineste råstoff på Senja, så det er flott at senjaungdommene får bruke av de råstoffene, sier kokk Roger Kristiansen.

Edwind Meyer Johansen med kokk Roger Kristiansen. Foto: Rune Ottarsen

– De spiste godt av den maten vi lagde med nye smaker og nye sammensetninger. Jeg tror de bra mett etter dagens seanse, fortsetter Kristiansen.

Maten falt i smak for Håvard Mortensen, Tony Pedersen, Edwind Meyer Johansen, Angelica Dagsland, kokk Roger Kristiansen, Sander Larsen og Kathrine Olsen, elev ved Senja vgs. Foto: Rune Ottarsen

– Målet for oss er at ungdommene skal bli kjent med de lokale råstoffene og tenke over hva vi produserer på Senja. For skolen vår sin del er det viktig at vi er ute og snakker om den gode tradisjonsrike maten, forklarer han.

Kokk Roger Kristiansen og Sander Larsen. Foto: Rune Ottarsen

– Vi ser at ungdommene liker å lage mat. Det å lage mat er en viktig del av det å vokse opp, altså det å kunne lage sin egen mat er kjempeviktig.

Roger Kristiansen instruerer Angelica Dagsland. Foto: Rune Ottarsen

– Ungdommene er på og med, det har jeg opplevd her på Skaland. De er fantastiske gutter og jenter som synes at det er greit å lage mat, skryter Kristiansen.

Tony Pedersen lagde fiskesuppe. Foto: Rune Ottarsen

Opplegget var i regi av Opplæringskontoret for fiskerifagene i Troms. Råvarene var levert av Aksel Hansen AS og Nergård Senja AS i Senjahopen.

 

Lærte om fisk og knivbruk

For dagens kystungdom er fiskeindustrien er ganske ukjent, og da er det greit å få et innblikk hva som skjer med fisken som leveres i tonnevis hver vinter. 

Den praktiske delen av bedriftsbesøket var selvfølgelig det elevene likte best. Interessert fulgte de med på instruksjonen om filetskæring, og fikk etter hvert forsøke seg med kniven. Etter mye prøving og feiling leverte alle  Berg Montessoriskole på Skaland  brukbare filetprodukter.

Foto: Rune Ottarsen

– Jeg synes det var noen som tok det overraskende lett. Du ser fort hvem som har teken på det, smiler daglig leder ved Aksel Hansen AS i Senjahopen.

En dypt konsentrert Tony Pedersen. Foto: Rune Ottarsen

En som virkelig imponerte med kniven var Angelica Dagsland. Etterpå kunne hun avsløre at hun hadde lært filetskjæring hos Hansen allerede i fjor vinter.

– Det er nyttig å vite og kunne sånne ting, forteller Dagsland.

Angelica Dagsland viser stolt fram en av filetene hun skar. Nora Grande til venstre. Foto: Rune Ottarsen

– Det var veldig artig. Første gang jeg skar ordentlig filet. Det får jeg nytte av når jeg skal ut og fiske sjøl. Jeg har lært masse nytt i dag, opplyser Sander Larsen.

Sander Larsen skinner fileten han har skjært. Frank Magne Hansen følger nøye med. Foto: Rune Ottarsen

– Det er veldig viktig at de får innsikt i hva som foregår. Her er mange ungdommer i kommunen som ikke vet hva som foregår i fiskeindustrien, så det er mange som blir overrasket, forteller Hansen.

Frank Magne Hansen instruerer Nora Grande. Foto: Rune Ottarsen

Besøket var i regi av Opplæringskontoret for fiskerifagene i Troms. Været har ikke vært på fiskernes side denne uka så elevene  fikk ikke oppleve å følge produksjonen fra kaikanten til saltet torsk.   Elevene fikk kjennskap til de ulike produksjonsmetodene og ulike produkter og bruken av fiskeproduktene etter at de forlater landet.

Frank Magne Hansen forteller om saltfiskproduksjon og salg. Foto: Rune Ottarsen

Hansen har vært sterkt involvert i fiskeindustrien siden tidlig barndom og fortalte villig om egen karriere og utdanning, og utvikling av industrien fra bedriftens oppstart for snart 60 år siden og fram til i dag. Utviklingen har vært formidabel og et tungt yrke har blitt lettere takket være flere og stadig mer avanserte maskiner.

– Alle tunge arbeidsoperasjoner er borte vekk. Nå er det maskiner som gjør det tyngste arbeidet. Sløyelinjer og flekkelinjer gjør arbeidet lettere og arbeidsoppgavene er blitt mye enklere, forklarer Hansen.

Angelica Dagsland hadde god kontroll på kniven. Foto: Rune Ottarsen

 

Har satt trivsel i førersetet

Kristin Olsen (20) har satt trivsel i førersetet. gjør det hun trives med og trives med det.

To uvanlige yrkesvalg: Jobben som brøytesjåfør kom tilfeldig med en forespørsel fra Senja Entreprenør AS, mens valget å bli bonde tok hun for mange år siden.

– Jeg har vokst opp med dyr og hatt lyst til å bli bonde heile livet, heilt siden jeg var lita. Det jeg egentlig hadde lyst til var geiter, men det blir litt tungvint, spesielt når jeg må ha jobb i tillegg, så jeg tenkte at sauer var litt lettere, forklarer 20-åringen.

Foto: Rune Ottarsen

Etter tre år på landbrukslinja på Senja Videregående Skole avdeling Gibostad er hun utdannet agronom. Målet var hele tida å begynne med dyr i hjembygda Å i Tranøy kommune på Senja.

Olsen har under halvannet år bak seg som sauebonde. Tidlig i november 2015 var de første 17 sauene på plass i fjøset på Dalheim ved Rødsandveien. Nå er tallet 32 sauer, inkludert de to værene som har sørget for at økningen vil fortsette. Hvis alt går bra med lammingen vil tallet være 90, inkludert 58 årslam.

Kristin Olsen. Foto: Rune Ottarsen

Hun må kjøpe ny vær hvert år for å forhindre innavl.

– Siden jeg er i oppstartsfase, så må jeg ha ny vær hvert år til påsettlammene, for jeg kan ikke bruke faren på lammene.

I en annen del av fjøset kakles det ganske heftig.

– Jeg kjøpte åtte høner, fikk hane, så begynte det å klekke ut kyllinger, og så har det ballet på seg.

Foto: Rune Ottarsen

– Hva er det med disse dyrene?

– Jeg synes de er så beroligende, sitte i fjøset og bare være her med dem, smiler Olsen.

Å være bonde er en livsstil og hun må i fjøset to ganger hver eneste dag. Om sommeren er det slåtta og følge med sauene i utmarka, og på høsten er det sanking.

Foto: Rune Ottarsen

Olsen er lærling hos Senja Entreprenør AS og har ansvaret for å brøyte veien til Hofsøya og et par kommunale veier på Stonglandseidet. Ansvaret tar hun alvorlig og starter tidlig for å sørge for at arbeidsfolk kommer seg på jobb hver morgen og hjem igjen om ettermiddagen.

– Det var tungt i begynnelsen å stå opp så tidlig, smiler hun.

Foto: Rune Ottarsen

Har det snødd om natta må hun opp klokka fire-halv fem. Runden tar to og en halv til tre timer. Så tar hun fjøsstellet før hun drar hjem og sover et par timer, før det er ny brøyterunde på ettermiddagen. Sauene sitt kveldsstell tar hun i seks-sju-tida på kvelden.

Foto: Rune Ottarsen

Ungdommer med elgjakt på timeplanen

Ni elever som synes at elgjakt passer inn i valgfaget “Fysisk aktivitet og helse”. Ei overnatting i telt og en dag på elgjakt ga mersmak.

Ni elever var med jegere på elgjakt i Ånderdalen. Foto: Rune Ottarsen
Ni elever var med jegere på elgjakt i Ånderdalen. Foto: Rune Ottarsen

– Hvorfor skal ungdom gå på elgjakt?
– Fordi du får frisk luft, god mosjon. Det er artig med mye spenning, svarer elevene i valgfaget “Fysisk aktivitet og helse” ved Stonglandet skole i Tranøy kommune som tilbrakte skoledagen på elgjakt.

Elevene forteller at de har lært å bruke walkie-talkie, lose med hunder, bruke GPS, være stille når elgen er i nærheten, ikke snakke for mye i walkie-talkien, tenne bål med våt ved og hvordan hunder brukes på elgjakt.

Victoria, Marcus, Tobias og Anine med Araks. Foto: Rune Ottarsen
Victoria, Marcus, Tobias og Anine med Araks. Foto: Rune Ottarsen

– Det har vært morsomt og spennende å være ute på elgjakt, forteller Victoria.
– Spennende tungt og vått. Jeg måtte gå over ei elv tre ganger så jeg ble ekstra våt, men det var verdt det, oppsummerer Simen

Spenningen var stor da det kom beskjeder om elg.
– Mye spenning da vi fikk vite at de hadde elg på losen. Vi gikk etter den og så hvor den var med hundesporer, men jeg så aldri elgen, forklarer Simen.

Marcus derimot så elgen som hadde hunden etter seg.
– Etter hvert kom hunden og elgen mot oss, men så snudde elgen så vi ikke fikk skutt, forteller han.

Mathilde var på skuddhold med en jeger, men elgen snudde da det kom lyd fra walkie-talkien.
– Elgen snudde ræva til og forsvant.

Victoria, Anine og Mathilde. Foto: Rune Ottarsen
Victoria, Anine og Mathilde. Foto: Rune Ottarsen

Jeger Steinar Olsen forklarer hvorfor det er viktig å ta med ungdommer på elgjakt.
– Jakta er en samfunnsoppgave som har vært siden Vår Herre gikk i knebukser. En annen ting er at de kan få oppleve at det ikke er så blodig og grusomt; at det foregår på en ganske human måte. Heldigvis er ennå elgjakta i Nord-Norge matauk og ikke trofejakt, sier han.

Svein Kyrre Jakobsen, lærer Stine Pedersen, Steinar Johansen og Ronny Våge. Foto: Rune Ottarsen
Svein Kyrre Jakobsen, lærer Stine Pedersen, Steinar Olsen og Ronny Våge. Foto: Rune Ottarsen

– Vi er en kjempefin gjeng. For meg er det atspredelse, kompiser og sosialt samvær, pluss at jeg har fryseboksen full av elgkjøtt som regel hele vinteren, smiler Olsen.

Elevene hadde øvd på teltoppsetting på forhånd og var effektive. Tobias, Victoria, Anine, Marcus og Simen. Foto: Rune Ottarsen
Elevene hadde øvd på teltoppsetting på forhånd og var effektive. Tobias, Victoria, Anine, Marcus og Simen. Foto: Rune Ottarsen
Teltet skal opp. Helen, Kristian, Markus og Mathilde. Foto: Rune Ottarsen
Teltet skal opp. Helen, Kristian, Markus og Mathilde. Foto: Rune Ottarsen