Aksjonerte mot nedleggelse av ambulansebåten

Sør-Senja er avhengig av ambulansebåten fra Harstad. Sammen med Sør-Troms-øyene markerte Tranøyfolket søndag ettermiddag at de er motstander av UNNs nedleggingsplaner. Sju anløp fikk besøk aksjonsgruppa, som filmet alle fakkeltogene.

I Skrolsvik var det rundt 150 mennesker som viste at de ønsker å beholde ambulansetilbudet. Med en reisevei på 20 minutter over havet til Harstad er det forståelig.

– Det er kort tid over sjøen til Harstad. Båten er viktig, fordi det skaper trygghet, og tar de bort ambulansebåten skapes det enorm utrygghet. Sykehjemmet og folk på Sør-Senja bruker ambulansebåten. Styret i UNN må tenke seg om, fordi de svekker beredskapen, og reversere det de tenker å gjøre, sier Birgit Andreassen.

Mange møtte opp for å markere at de ønsket å beholde ambulansebpåten fra Harstad.           Foto: Rune Ottarsen

– Vi skal jobbe for beredskapen innenfor helse og transport til sykehusene. Det er viktig å ha kortest mulig tid – responstida må være så kort som mulig, poengterer Martin Arne Jensen.

Fakler i mørket er godt redskap for å markere og demonstrere. Foto: Rune Ottarsen

– Dette er en så viktig sak, at vi må støtte opp. Vi er alle avhengig av ambulansesystemet, enten til sjøs, i lufta eller på veien. Myndighetene må ta dette på alvor, presiserer Gunn Langaas.

– Vi må sikre en trygg helse for folk som bor her. Selv har jeg hytte her, men tenker mest på de fastboende, forteller Liv Halldis Sandvik.

– Jeg er her for å protestere mot en veldig, veldig dårlig avgjørelse. Jeg ønsker at den skal reverseres, forklarer Einar Svendsby.

Aksjonsgruppa som besøkte de berørte øyene hadde med kamerateam. Foto: Rune Ottarsen

– Vi markerer misnøye mot at de skal legge ned noe som fungerer, forteller Tor Iver Benjaminsen.

– Det er kjempeviktig å markere at vi er sterkt uenig i at ambulansebåtene og den beredskapen som er i øyriket skal forvitres på en sånn måte, sier ordfører i Tranøy, Jan Fredrik Jenssen.