Eneste i Nord-Norge med denne jobben

Kristine Myhre Tunheim fra Sørreisa har fått ansettelse hun er helt alene om i Nord-Norge.

– Helt utrolig! Jeg føler meg priveligert siden jeg er eneste i Nord-Norge som har fått dette av alle frilans dansere og skuespillere, jubler skuespilleren.

Det er 56 ansatte i Skuespiller- og danseralliansen der Kristine Myhre Tunheim er første og eneste med tilhold i Nord-Norge.

– Jeg er glad for at jeg er den første, men også trist at det ikke er flere i Nord-Norge. Håper flere av mine nordnorske kollegaer som får denne type mulighet, sier hun.

Kristine Myhre Tunheim bak vaffelen fra Rimfrost sin egenproduserte “Ildsjel”.Foto: Rune Ottarsen

Kristine Myhre Tunheim har sammen med Rimfrost Teaterensemble satset hardt på kvalitet og truffet sitt publikum midt i hjertet med en god blanding av humor og alvor. Tunheim takker medspillerne Alexander Rindestu, Nanna Berntsen, Jeanette Solbakken, Morten Røsrud og Jonas Delerud.

– Jeg har vært så heldig og hatt så fantastiske kollegaer. Det er mye takket være dem at jeg fikk ansettelsen. Sammen har vi klart å opprettholde en så høy aktivitet mens vi har bodd på Senja. Nesten alle de andre i Alliansen er bosatt i Oslo, for der er det et miljø som kan ha en så høy aktivitet.

Simon Flem Devold og Kristine Myhre Tunheim etter “Morten 11 år” i Oslo.Foto: Rune Ottarsen

Stor produktivitet som frilansskuespiller er hovedkriterie for ansettelse i Alliansen.

– Det er en ganske objektiv ansettelsesprosess, slik at de som har jobba veldig mye får ansettelse, så det er jo utrolig at de har valgt meg.

Kontoret er flyttet fra Øverbotn i Tranøy til Rådstua i Tromsø.Foto: Rune Ottarsen

Hun havner i en situasjon hun ikke har vært før: Søknadsarbeid, videreutvikling, kurs og mer kommer til å være lønnet. En del av jobben i Alliansen vil være mentorarbeid for yngre skuespillere. Perioder med lite inntektsarbeid lønnes hun av Alliansen. Økonomisk usikkerhet er borte og hun kan tenke langt framover.

– Det å få kontinuitet i inntekt er en sikkerhet i perioder der det går litt saktere så sitter jeg ikke helt på bar bakke er fantastisk.

Kontor- og søknadsarbeid vil i to år lønnes av Alliansen.Foto: Rune Ottarsen

Den perioden hun har jobb som skuespiller er stillingen i skuespiller- og danseralliansen fryst, men når hun har behov for å jobbe med ren skuespillerutvikling og kurs som ellers er ubetalt så får hun lønn.

– Det gir en sikkerhet, kontinuitet og forutsigbarhet jeg ikke har hatt før, smiler hun lettet.

– Jeg har levd i en arbeidsvirkelighet som har vært veldig prosjektbasert og da har prosjektene lønnet arbeidet.

Kristine Myhre Tunheim.Foto: Rune Ottarsen

Tunheim har fått mer enn forventet det siste året: Arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnarar 250.000 kroner, 150.000 kroner fra Ungkunststipendet sammen med Rakel Nystabakk og toårskontrakt med Alliansen.

– Det føles som at noen kødder med meg, siden jeg har fått både arbeidsstipend og ansettelse i Alliansen. Det er en enorm anerkjennelse med det kunstnerstipendet som veier tungt kunstnerisk. Tror nesten at noen skal si: Bare kødda! Selvfølgelig får ikke du alt dette, flirer Tunheim hjertelig.