Bør bli obligatorisk for alle

Så kraftfullt, sterkt og ekte, med fingeren tydelig pekende på et alvorlig samfunnsproblem. Bør bli obligatorisk på alle skoler!

Et tydelig manifest mot mobbing – for samhold. Valgfaget Sal og scene har ungdomstrinnet ved Sørreisa Sentralskole brukt til å lage et solid verk mot mobbing, mot utestengelse, mot ensomhet og for vennskap og samhold.

Foto: Rune Ottarsen

Åpningssekvemnsen med skyggespill som setter publikum inn i hva dette dreier seg om. Virkningsfullt og et veldig godt visuelt grep. Bildene blir sterkere og sterkere og vi forberedes på det som kommer.

Foto: Rune Ottarsen

Maktløsheten og gråten tar mobbeofferet. Den hjelpesløse følelsen og sårheten overføres til meg som publikummer. Ingenting pakkes inn. Stykket belyser hva mobbing gjør med et menneske på en troverdig og velspilt måte.

Foto: Rune Ottarsen

Heldigvis har mobbeofferet gode venner som støtter, trøster og etter hvert tar oppgjøret med mobberne. Dessverre er det ofte der det svikter i det virkelige liv. Altfor mange holder seg passiv til mobbing. Her viser elevene at sammen kan de stå opp mot mobberne – for offeret.

Foto: Rune Ottarsen

Det er solid håndverk fra elevene. Selve handlingsløpet pauses med dans til musikk som passer inn i sammenhengen. Stykket er elegant laget med gode overganger. Gjennomtenkte virkemidler som viser at ungdommene virkelig har skjønt formatet og scenen.

Foto: Rune Ottarsen

Det at elevene velger å ta et oppgjør med mobbekulturen er fantastisk og måten de angriper problematikken er nydelig. Og det er godt å vite at elevene ved deres egen skole har sett forestillingen – og forhåpentligvis lært viktige lærdommer.

Foto: Rune Ottarsen

Så valgfaget Sal og scene ved Sørreisa Sentralskole har vært vellykket på to måter. De har brukt muloigheten til å lage noe viktig og meningsfullt. De har fått arbeide med mange deler av sceneproduksjon; laget stykket 100 prosent selv, brukt musikk, dans, teater, poesi og skyggespill, kjørt lys- og lysproduksjon.

Foto: Rune Ottarsen

Så får vi håpe at vi aldri ser denne typen adferd, som ovenfor, igjen. Dessverre er det langt igjen, men jobben elevene i Sørreisa har gjort er viktig. Å se dette stykket, eller å produsere et slikt stykke bør bli obligatorisk i alle skoler.

Foto: Rune Ottarsen

Tusen takk, for opplevelsen! Dere har gjort solid håndverk med tanke bak og valgt gode virkemidler. Og det er så viktig at dette kommer fra dere selv. Også er det så trist at dere har kjent dette så tett på kroppen og sinnet. Dere har tatt ansvar og vist problemet med stor formidlingsevne og ekthet.

Foto: Rune Ottarsen