Lærte om fisk og knivbruk

For dagens kystungdom er fiskeindustrien er ganske ukjent, og da er det greit å få et innblikk hva som skjer med fisken som leveres i tonnevis hver vinter. 

Den praktiske delen av bedriftsbesøket var selvfølgelig det elevene likte best. Interessert fulgte de med på instruksjonen om filetskæring, og fikk etter hvert forsøke seg med kniven. Etter mye prøving og feiling leverte alle  Berg Montessoriskole på Skaland  brukbare filetprodukter.

Foto: Rune Ottarsen

– Jeg synes det var noen som tok det overraskende lett. Du ser fort hvem som har teken på det, smiler daglig leder ved Aksel Hansen AS i Senjahopen.

En dypt konsentrert Tony Pedersen. Foto: Rune Ottarsen

En som virkelig imponerte med kniven var Angelica Dagsland. Etterpå kunne hun avsløre at hun hadde lært filetskjæring hos Hansen allerede i fjor vinter.

– Det er nyttig å vite og kunne sånne ting, forteller Dagsland.

Angelica Dagsland viser stolt fram en av filetene hun skar. Nora Grande til venstre. Foto: Rune Ottarsen

– Det var veldig artig. Første gang jeg skar ordentlig filet. Det får jeg nytte av når jeg skal ut og fiske sjøl. Jeg har lært masse nytt i dag, opplyser Sander Larsen.

Sander Larsen skinner fileten han har skjært. Frank Magne Hansen følger nøye med. Foto: Rune Ottarsen

– Det er veldig viktig at de får innsikt i hva som foregår. Her er mange ungdommer i kommunen som ikke vet hva som foregår i fiskeindustrien, så det er mange som blir overrasket, forteller Hansen.

Frank Magne Hansen instruerer Nora Grande. Foto: Rune Ottarsen

Besøket var i regi av Opplæringskontoret for fiskerifagene i Troms. Været har ikke vært på fiskernes side denne uka så elevene  fikk ikke oppleve å følge produksjonen fra kaikanten til saltet torsk.   Elevene fikk kjennskap til de ulike produksjonsmetodene og ulike produkter og bruken av fiskeproduktene etter at de forlater landet.

Frank Magne Hansen forteller om saltfiskproduksjon og salg. Foto: Rune Ottarsen

Hansen har vært sterkt involvert i fiskeindustrien siden tidlig barndom og fortalte villig om egen karriere og utdanning, og utvikling av industrien fra bedriftens oppstart for snart 60 år siden og fram til i dag. Utviklingen har vært formidabel og et tungt yrke har blitt lettere takket være flere og stadig mer avanserte maskiner.

– Alle tunge arbeidsoperasjoner er borte vekk. Nå er det maskiner som gjør det tyngste arbeidet. Sløyelinjer og flekkelinjer gjør arbeidet lettere og arbeidsoppgavene er blitt mye enklere, forklarer Hansen.

Angelica Dagsland hadde god kontroll på kniven. Foto: Rune Ottarsen