Ung kultur i vakuum

En viktig og kreativ møteplass er i et vakuum – og det er så unødvendig. 

Skolene har enorme muligheter som ikke utnyttes godt nok – langt fra godt nok. Det finnes en felles arena i hver kommune hvor elever og lærere kan inspirere hverandre og utvikle kreative evner og tankeganger. Dessverre ligger muligheten nesten brakk og eksisterer i et vakum – utenfor skolen. Hvorfor arbeides det ikke systematisk i de praktisk estetiske fagene mot Ung Kultur Møtes (UKM)?

Fra UKM-utstillingen i Berg kommune. Foto: Kyrre Aak Toresen, Berg Montessoriskole.

Barn og ungdom må skyves i riktig retning. Kreativitet har elevene i massevis. UKM er en kjempemulighet for å skape et møtepunkt. Et møtepunkt som viser kommunene og skolene på sitt mest kreative. Hvorfor utnytter ikke skolene dette årlige utstillingsvinduet for scenekunst og billedkunst? Hvorfor er UKM i et vakuum?

Fra UKM-utstillingen i Berg kommune. Foto: Angelica Dagsland, Berg Montessoriskole.

UKM burde vært et klart og tydelig mål for alle skoler. Dagens skole er en målskole med klare og definerte mål, så hvorfor utnyttes ikke mulighten til å jobbe mot et utstillingsmål og et scenemål. Elevene er med på mye spennende, så lenge de inspireres og ledes. Inspirering, veiledning og motivering bør være en sentral oppgave for skolene.

Fra UKM-utstillingen i Berg kommune. Foto: Angus Bønes, Berg Montessoriskole.

Storfjord kommune med 1890 innbyggere hadde 180 påmeldte til årets UKM. Den lille kommunen i Lyngenfjorden har hatt et stort antall deltakere gjennom mange år. Hvordan får de til? Svaret er at skolene er sterkt involvert og har vært det i årevis. Sammenlignet med Storfjord blir deltakertallene i Tromsø og Lenvik små. Tromsø med 75.000 innbyggere hadde 184 påmeldte. Lenvik kommune med 11.700 innbyggere hadde 80 deltakere, åtte med kunst.

Naturen står for skjønnheten. Det er bare å finne det gode perspektivet. Foto: Simon Pedersen, Berg Montessoriskole.

UKM kan bli en stor kulturbegivenhet for skoler, bygder og kommuner. Så hvorfor ikke omfavne mulighetene og skapergleden. Det må jo være en drøm for en musikklærer og en lærer i kunst og håndverk å ha UKM som mål. Sammen med elevene kan det skapes gode produkter som kvalitetssikres for utstilling og scene. UKM kan jobbes fram som en viktig del av året, en viktig sosial og kreativ møteplass. Ungene kan ikke gjøre dette alene. De må dras med, inviteres med og involveres.

Faded. Lek med bevegelse og lukkertid. Skal representere Berg kommune under UKM Troms. Foto: 5.-10.klasse, Berg Montessoriskole.

Skolene og lærerne tar dessverre tydelig avstand til UKM. Det skal være opp til elevene sjøl å melde seg på UKM, og det er der det skjærer seg. Selvfølgelig ønsker vi at elevene skal ordne alt sjøl, men det er ikke kultur for det. Det er ikke innarbeidet. Hvem er det som må sørge for at det skjer? Det er i utgangspunktet lærernes ansvar. Men, likevel. Er det ikke lærerne som skal gi elever utfordringer, så kreativitet, skape selvtillit, mestringsfølelse og sosial kompetanse? Joda, det krever arbeid og tålmodighet, men gir en kjempegevinst i form av trygge unger som har mestret, og vunnet personlige seiere.

Fra UKM-utstillingen i Berg kommune. Foto: Edwind Meyer Johansen, Berg Montessoriskole.

Mine elever i kunst og håndverk i femte til tiende klasse ved Berg Montessoriskole har vært utfordret på kreativitet og kunstnerisk blikk. Dette må trenes, og det skjer kun gjennom at de får utfolde seg ganske fritt innenfor tydelige rammer og forventninger. Tema og teknikk kan være forutbestemt, men innenfor de rammene kommer det mye spennende. Og av alt dette spennende plukket vi ut bilder og tegninger som ble en stor utstilling under UKM i Berg.

Mellom- og ungdomstrinn ved Berg Montessoriskole. Alle deltok på årets UKM i Berg kommune. Foto: Rune Ottarsen

Det samme har jeg gjort ved andre skoler. Samarbeidet med elevene skapte solide UKM-utstillinger. De samme skolene hadde i år null deltakelse med kunst. Dette viser at deltakelsen er avhengig av at noen hjelper elevene med produkter som vil passe i UKM, og at en lærer eller annen kontaktperson må melde på elevene. De gjør det ikke av seg selv. Sett påmeldingen i system. Barn er utrolig kreative, men de vet sjelden om det. Kreativitet hos barn er fascinerende å hente fram, og det er inspirerende å se den stoltheten de har til sitt kunstneriske produkt. Utnytt mulighetene!

Naturen inspirerer elevene ved Berg Montessoriskole. Foto: Rune Ottarsen